Visio vanhusten tilanteen tulevaisuudennäkymistä

Tämä visio ei ole kovin positiivinen, mutta ehkä sitä voisi kutsua jopa inhorealistiseksi. Vision mukaan suomalaisten vanhusten ja eläkeläisten elinolot tulevat entisestäänkin kiristymään tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa oltaneen tilanteessa, jossa ei enää voi luottaa eläkkeiden olemassaoloon tai ainakaan siihen, että eläkkeellä tulisi mitenkään toimeen ihmisarvoista elämää viettäen. Moni vanhus tulee kärsimään mielenterveysongelmista ja alkoholismi on kasvava ongelma vanhusten keskuudessa. Alkoholismi on vakava ongelma myös vanhuksia hoitavien hoitajien keskuudessa, koska työn vaativuus sekä resurssien vähäisyys saavat monet hoitajat tarttumaan pulloon ja turruttamaan siten oman pahan olonsa.

Yksinäisyys lisääntyy

Moni tulevaisuuden vanhus on yhden tai kahden lapsen äiti. Osa tulevaisuuden vanhuksista on vapaaehtoisesti lapsettomia eli veloja. Monikaan tulevaisuuden keski-ikäisistä aikuisista ei ole valmis uhraamaan omaa elämäänsä hoitaakseen ikääntyneitä vanhempiaan. Näiden aikuisten elämä on kiireistä ja oravanpyörässä juokseminen yhä kiihtyvällä tahdilla leimaa monen elämää. Monella vanhuksella ei ole ketään, joka kävisi heitä katsomassa tai huolehtisi heidän asioistaan. Monen vanhuksen kokema yksinäisyys on riipaisevaa.

Hoitolaitokset rikkaille ja erityisryhmille

Toisaalta tulevaisuudessa lisääntynee erittäin maksukykyisten vanhusten ryhmä. Tämä ryhmä odottaa entistä laadukkaampia palveluja ja Suomessa alkaakin lisääntyä erityisiä vaihtoehtoja tarjoavien hoitolaitosten määrä. Rahalla saa ja hevosella pääsee, sanotaan, ja tulevaisuuden Suomessa rahalla saa hyvää hoitoa. Eriarvoisuus lisääntyy tässäkin asiassa – siinä missä köyhä vanhus voi olla lähes heitteillä, voi varakas vanhus nauttia hoitopaikassaan manikyyreista, kasvohoidoista ja ravintolatason aterioista. Teatteri ja muut huvitukset ovat varakkaalle vanhukselle arkipäivää, kun taas köyhä vanhus joutuu miettimään, ostaisiko lääkkeitä vai ruokaa.

Tulevaisuudessa hoitolaitoksissa tulee luultavasti vastaan myös entistä enemmän erilaisiin seksuaalivähemmistöihin kuuluvia vanhuksia, kun tulevaisuuden vanhukset eivät enää omaa seksuaalisuuttaan piilottele aikaisempien sukupolvien tavoin. Hoitolaitoksissa pitäisikin miettiä, miten tällaisiin tilanteisiin tulisi suhtautua. Tulevaisuuden vanhusten keskuudessa ei ole muotia ”olla kaapissa”.

Varakkaiden hoitolaitoksissa myös hoitajien työtaakka on huomattavasti leppoisampaa, kuin niin sanotuissa köyhälistön hoitopaikoissa – hoitajilla on aikaa jutella asiakkaiden kanssa ja tehdä näiden kanssa mukavia asioita eikä hoito ole pelkkää perushoitoa. Osassa hoitolaitoksia elää lemmikkieläimiä, kuten kissoja, jotka tuovat vanhusten elämään mukavaa vaihtelua ja tarjoavat kuuntelevan korvan. Eläimistä tulee vanhusten hyviä ystäviä ja luotettavia kuuntelijoita. Tämä saattaa lievittää vanhuksen yksinäisyyden tunteita.

Hoitolaitokset köyhille

Toisin kuin varakkaille asiakkaille suunnatuissa hoitolaitoksissa, köyhemmille suunnatuissa hoitolaitoksissa työntekijöillä ei tahdo olla aikaa edes perushoitotoimenpiteiden hoitamiseen. Vanhusten laiminlyöntitapaukset lisääntyvät tällaisissa hoitolaitoksissa ja työntekijät kuormittuvat vielä aikaisempaakin enemmän. Vanhustenhoitotyö ei ole kantasuomalaisten nuorten unelma-ammattien joukossa ja tätä alaa opiskelemaan onkin vaikea löytää suomea riittävän hyvin puhuvia opiskelijoita. Tulevaisuudessa harkitaan myös erilaisten hoivarobottien käyttämistä korvaamaan ihmishoitajat ainakin osittain. Tämä vähentäisi vanhusten kokemaa ihmiskontaktia vielä entisestään.

Jos tämä visio toteutuu, ei Suomesta enää kenties voida puhua lainkaan hyvinvointiyhteiskuntana. Jo nyt Suomesta puhutaan joissakin yhteyksissä pahoinvointiyhteiskuntana – eikä vähiten sen vuoksi, kuinka kohtelemme vanhuksiamme. Moni nykyajan vanhus on tehnyt pitkän työuran maamme hyväksi ja kun nyt olisi hänen vuoronsa saada hoivaa ja huolenpitoa, ansaitsee hän parasta mahdollista hoitoa – ei likaisia vaippoja ja yksinäisyyttä!

Nyt tarvitaan toimia!

Tämä tulevaisuudenvisio saattaa kuulostaa masentavalta. Seuraavalla sivulla kerrommekin ehdotuksista, joiden avulla tätä kehityskulkua voitaisiin jarruttaa tai parhaimmillaan jopa estää. Nyt tarvitaan ainakin rohkeita poliittisia päätöksiä, jotka ottaisivat kantaa tulevaisuuden vanhustemme puolesta! Oma vanhusten asioita ajava puolue olisi nyt tarpeen kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin! Lue seuraavalta sivulta, millaisia keinoja ehdotamme vision kaltaisen kehityskulun jarruttamiseksi.